TKP HEADLINE

การเล่นโหวด

 


การเล่นโหวดมีประวัติความเป็นมา ในสมัยก่อนพุทธกาล มีเมืองชื่อพันทุมาลัย เมืองนี้มีพระโพธิสัตว์เสวยชาติเป็นพญาคางคก ผู้คนมีความเชื่อว่าพญาแถนสามารถบันดาลฝนฟ้า และสามารถรักษาอาการเจ็บป่วยได้ โดยการบนบาลศาลกล่าวต่อพญาแถน ครั้นพอมีพญาคางคก ผู้คนและสัตว์หันไปนับถือพญาคางคก ทำให้พญาแถนไม่พอใจ พญาแถนจึงบันตาลให้ฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาล ทำให้เมืองแห้งแล้งเป็นเวลา 7 ปี 7 เดือน ผู้คนและสัตว์ รวมทั้งพืชพันธุ์ธัญญาหารล้มตาย...อ่านเพิ่มเติม

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดหนองคาย. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand