TKP HEADLINE

วัดผาตากเสื้อ

 

วัดผาตากเสื้อ

เป็นวัดที่มีทิวทัศน์สวยงามมาก อยู่บนเทือกเขาสูง มองจากบนผาลงมาเห็นความเป็นอยู่ของชาวไทยและลาว ภายในวัดมีธรรมชาติที่สมบูรณ์ สามารถเดินทางเลาะตามหน้าผาเพื่อชมธรรมชาติและทิวทัศน์ที่สวยงามได้และมี สกายวอล์ค(sky walk)แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของประเทศไทยและจังหวัดหนองคายเป็นจุดชมวิวที่จะทำให้เราเห็นทัศนียภาพแบบมุมกว้างของอำเภอสังคม เพิ่มเติม


ชีวิตริมโขง

การประมงในพื้นที่อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย เป็นเดิมเป็นเพียงกิจกรรมหาอาหารเพื่อบริโภคกันภายในครัวเรือน เมื่อได้ผลผลิตมากก็แปรรูปและถนอมไว้ในรูปแบบของ ปลาร้า ปลาแห้ง เพื่อบริโภคในยามขาดแคลนหรือใช้แลกเปลี่ยนกับสินค้าประเภทอื่น ๆ ต่อเมื่อมีการพัฒนาเครื่องมือประมงที่มีประสิทธิภาพสามารถจับสัตว์น้ำได้คราวละมากๆ เพิ่มเติม

 

เชฟชุมชน

 

ว่า “เชฟ” ไม่ใช่อยู่แค่โรงแรมห้าดาวหรือร้าน fine dining ในชุมชนคุณก็เป็นเชฟคนหนึ่งและมีศักดิ์ศรีเท่ากัน  เป็นการการต่อยอดจาก “โครงการเชฟชุมพล สร้างเชฟชุมชน” เมื่อ 2 ปีที่แล้ว ...อ่านเพิ่มเติม

หมู่บ้านรักษาศีล 5 บ้านเดื่อ

 

คณะสงฆ์ โดย เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  ประธานอำนวยการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 มีดำริที่จะเสริมสร้างและสมานฉันท์ของคนในชาติ ให้เกิดความสงบ สันติสุข มีความสามัคคีกลมเกลียวกัน สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ...อ่านเพิ่มเติม


โฮมสเตย์บ้านสีกาย

 


บ้านสีกายเหนือ เป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดริมน้ำโขง ห่างจากตัวจังหวัดหนองคาย 18 กิโลเมตร บ้านสีกายเหนือโฮมสเตย์มีจุดเด่นในเรื่องของการท่องเที่ยวอันมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์และถือว่าเป็นเสน่ห์ดึงดูดให้นักท่อง เที่ยวเข้ามาสัมผัสกับบรรยากาศของสถานที่ดังกล่าวเป็นจำนวนมากในแต่ละปี ...อ่านเพิ่มเติม

ศาลเจ้าแม่สองนาง

 


เจ้าแม่สองนาง หรือศาลเจ้าแม่สองนางที่คนหนองคายต่างนับถือ ตั้งอยู่ในบริเวณของวัดหายโศก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคายตามตำนานกล่าวว่าเจ้าแม่สองนางเป็นลูกกษัตริย์อยู่ประเทศลาว องค์พี่ชื่อมัคชี องค์น้องชื่อศรีสุวรรณ พอบ้านเมืองเกิดสงคราม เจ้าแม่สองนางได้สมบัติข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็น ได้นั่งเรือพร้อมทหาร และสนมบริวารที่เหลือ ล่องลงมาตามลำแม่น้ำโขง...อ่านเพิ่มเติม

ห้องสมุดการรถไฟฯเพื่อประชาชนจังหวัดหนองคาย

  


ห้องสมุดการรถไฟฯเพื่อประชาชนจังหวัดหนองคาย เป็นห้องสมุดที่ทำจากตู้รถไฟเก่า จำนวน 2 โบกี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2552 การรถไฟแห่งประเทศไทย โดย นายยุทธนา  ทัพเจริญ  ผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย (คนเก่า) ได้มีแนวคิดว่าโอกาสพิธีเปิดการเดินรถขบวนรถไฟรอบปฐมฤกษ์ ระหว่าง ประเทศไทย – สปป.ลาว จึงนำตู้รถไฟชั้น 3 เก่า ...อ่านเพิ่มเติ

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดหนองคาย. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand