TKP HEADLINE

วัดผาตากเสื้อ

 

วัดผาตากเสื้อ

เป็นวัดที่มีทิวทัศน์สวยงามมาก อยู่บนเทือกเขาสูง มองจากบนผาลงมาเห็นความเป็นอยู่ของชาวไทยและลาว ภายในวัดมีธรรมชาติที่สมบูรณ์ สามารถเดินทางเลาะตามหน้าผาเพื่อชมธรรมชาติและทิวทัศน์ที่สวยงามได้และมี สกายวอล์ค(sky walk)แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของประเทศไทยและจังหวัดหนองคายเป็นจุดชมวิวที่จะทำให้เราเห็นทัศนียภาพแบบมุมกว้างของอำเภอสังคม เพิ่มเติม


ชีวิตริมโขง

การประมงในพื้นที่อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย เป็นเดิมเป็นเพียงกิจกรรมหาอาหารเพื่อบริโภคกันภายในครัวเรือน เมื่อได้ผลผลิตมากก็แปรรูปและถนอมไว้ในรูปแบบของ ปลาร้า ปลาแห้ง เพื่อบริโภคในยามขาดแคลนหรือใช้แลกเปลี่ยนกับสินค้าประเภทอื่น ๆ ต่อเมื่อมีการพัฒนาเครื่องมือประมงที่มีประสิทธิภาพสามารถจับสัตว์น้ำได้คราวละมากๆ เพิ่มเติม

 

เชฟชุมชน

 

ว่า “เชฟ” ไม่ใช่อยู่แค่โรงแรมห้าดาวหรือร้าน fine dining ในชุมชนคุณก็เป็นเชฟคนหนึ่งและมีศักดิ์ศรีเท่ากัน  เป็นการการต่อยอดจาก “โครงการเชฟชุมพล สร้างเชฟชุมชน” เมื่อ 2 ปีที่แล้ว ...อ่านเพิ่มเติม

หมู่บ้านรักษาศีล 5 บ้านเดื่อ

 

คณะสงฆ์ โดย เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  ประธานอำนวยการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 มีดำริที่จะเสริมสร้างและสมานฉันท์ของคนในชาติ ให้เกิดความสงบ สันติสุข มีความสามัคคีกลมเกลียวกัน สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ...อ่านเพิ่มเติม


วัดเนินพระเนาวนาราม


เคยเป็นวัดเก่าแก่สร้างมาแต่เมื่อไรไม่ปรากฏหลักฐานจารึกไว้ตั้งอยู่ป่ารกชัฏทางหางเมืองหนองคายด้านตะวันออกมีการบูรณะกันเป็นระยะ เรียกขานกันว่า วัดโพนกากวาก ประมาณปี พ.ศ. ๒๔๗๙ -๒๔๘๑ ได้บูรณะซ่อมแซมขึ้นมาใหม่ เรียกว่า วัดโพนพระเนาว์ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๗ ได้บูรณะสร้างเป็นศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน และทำพิธีเปิดเป็นทางการ เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๔๙๗ แล้วก็ได้เรียกขานกันว่า วัดเนินพระเนาวนาราม ตราบเท่าถึงปัจจุบัน ...อ่านเพิ่มเติม

เฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่

 


เฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่  เป็นการนำไม้ไผ่ที่มีอยู่ตามหัวไร่ปลาย นามาใช้ให้เกิดประโยชน์  ซึ่งไม้ไผ่ถือเป็นพืชเมืองร้อน (tropics) แต่ก็สามารถเจริญเติบโตได้ทุกทวีป ไม้ไผ่หลายสกุลพบมากที่สุดในเขตร้อนทางใต้และตะวันออกเฉียงใต้ของเอเซีย จากอินเดีย ไทย จีน ญี่ปุ่น เกาหลี มีน้อยสกุลพบในเขตอบอุ่น (temperates) ของโลกบางส่วนของทวีปอเมริกาก็พบมาก ในบางประเทศแถบอเมริกาใต้ เช่น เปอโตริโก ชิลี อาเยนติน่า และก็มี 2-3 ชนิดที่พบในออสเตรเลีย  กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ จึงได้นำไม้ไผ่มาประกอบเป็นเฟอร์นิเจอร์ในแบบต่างๆ ...อ่านเพิ่มเติม

การประดิษฐ์กระถางจากเศษผ้า

 


 การประดิษฐ์กระถางจากเศษผ้า เป็นการนำเสื้อผ้าที่ใส่แล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์และเพิ่มมูลค่า อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มรายได้ ลดรายจากภายในครัวเรือน ซึ่งโดยทั่วไปเสื้อผ้าที่ใส่แล้วจะนำไปทำผ้าขี้ริ้ว หรือ นำไปทิ้ง เราจึงหาวิธีเพิ่มมูลค่าของเสื้อผ้า เก่าๆ ที่ใส่แล้ว โดยการนำมาประดิษฐ์เป็นกระถางต้นไม้จากเศษผ้า ...อ่านเพิ่มเติม

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดหนองคาย. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand