TKP HEADLINE

เชฟชุมชน

 

ว่า “เชฟ” ไม่ใช่อยู่แค่โรงแรมห้าดาวหรือร้าน fine dining ในชุมชนคุณก็เป็นเชฟคนหนึ่งและมีศักดิ์ศรีเท่ากัน  เป็นการการต่อยอดจาก “โครงการเชฟชุมพล สร้างเชฟชุมชน” เมื่อ 2 ปีที่แล้ว ...อ่านเพิ่มเติม

หมู่บ้านรักษาศีล 5 บ้านเดื่อ

 

คณะสงฆ์ โดย เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  ประธานอำนวยการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 มีดำริที่จะเสริมสร้างและสมานฉันท์ของคนในชาติ ให้เกิดความสงบ สันติสุข มีความสามัคคีกลมเกลียวกัน สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ...อ่านเพิ่มเติม


โฮมสเตย์บ้านสีกาย

 


บ้านสีกายเหนือ เป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดริมน้ำโขง ห่างจากตัวจังหวัดหนองคาย 18 กิโลเมตร บ้านสีกายเหนือโฮมสเตย์มีจุดเด่นในเรื่องของการท่องเที่ยวอันมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์และถือว่าเป็นเสน่ห์ดึงดูดให้นักท่อง เที่ยวเข้ามาสัมผัสกับบรรยากาศของสถานที่ดังกล่าวเป็นจำนวนมากในแต่ละปี ...อ่านเพิ่มเติม

ศาลเจ้าแม่สองนาง

 


เจ้าแม่สองนาง หรือศาลเจ้าแม่สองนางที่คนหนองคายต่างนับถือ ตั้งอยู่ในบริเวณของวัดหายโศก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคายตามตำนานกล่าวว่าเจ้าแม่สองนางเป็นลูกกษัตริย์อยู่ประเทศลาว องค์พี่ชื่อมัคชี องค์น้องชื่อศรีสุวรรณ พอบ้านเมืองเกิดสงคราม เจ้าแม่สองนางได้สมบัติข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็น ได้นั่งเรือพร้อมทหาร และสนมบริวารที่เหลือ ล่องลงมาตามลำแม่น้ำโขง...อ่านเพิ่มเติม

ห้องสมุดการรถไฟฯเพื่อประชาชนจังหวัดหนองคาย

  


ห้องสมุดการรถไฟฯเพื่อประชาชนจังหวัดหนองคาย เป็นห้องสมุดที่ทำจากตู้รถไฟเก่า จำนวน 2 โบกี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2552 การรถไฟแห่งประเทศไทย โดย นายยุทธนา  ทัพเจริญ  ผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย (คนเก่า) ได้มีแนวคิดว่าโอกาสพิธีเปิดการเดินรถขบวนรถไฟรอบปฐมฤกษ์ ระหว่าง ประเทศไทย – สปป.ลาว จึงนำตู้รถไฟชั้น 3 เก่า ...อ่านเพิ่มเติ

วัดเนินพระเนาวนาราม


เคยเป็นวัดเก่าแก่สร้างมาแต่เมื่อไรไม่ปรากฏหลักฐานจารึกไว้ตั้งอยู่ป่ารกชัฏทางหางเมืองหนองคายด้านตะวันออกมีการบูรณะกันเป็นระยะ เรียกขานกันว่า วัดโพนกากวาก ประมาณปี พ.ศ. ๒๔๗๙ -๒๔๘๑ ได้บูรณะซ่อมแซมขึ้นมาใหม่ เรียกว่า วัดโพนพระเนาว์ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๗ ได้บูรณะสร้างเป็นศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน และทำพิธีเปิดเป็นทางการ เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๔๙๗ แล้วก็ได้เรียกขานกันว่า วัดเนินพระเนาวนาราม ตราบเท่าถึงปัจจุบัน ...อ่านเพิ่มเติม

บ้านหนังสือชุมชนบ้านสวยหลง

 

“บ้านหนังสือชุมชน” หมายถึง บ้านที่เจ้าของบ้านหรือสถานที่ได้อุทิศให้ใช้เป็นห้องสมุดประชาชนของชุมชน ได้แก่ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านค้า ร้านขายของ บ้านผู้มีจิตอาสา บ้านผู้นาชุมชน สถานประกอบการ ศาลาเอนกประสงค์ โรงพยาบาล มีเจ้าของบ้านเป็น ผู้มีจิตอาสาให้บริการดูแลเอาใจใส่ ...อ่านเพิ่มเติม

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดหนองคาย. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand