TKP HEADLINE

ห้องสมุดการรถไฟฯเพื่อประชาชนจังหวัดหนองคาย

  


ห้องสมุดการรถไฟฯเพื่อประชาชนจังหวัดหนองคาย เป็นห้องสมุดที่ทำจากตู้รถไฟเก่า จำนวน 2 โบกี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2552 การรถไฟแห่งประเทศไทย โดย นายยุทธนา  ทัพเจริญ  ผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย (คนเก่า) ได้มีแนวคิดว่าโอกาสพิธีเปิดการเดินรถขบวนรถไฟรอบปฐมฤกษ์ ระหว่าง ประเทศไทย – สปป.ลาว จึงนำตู้รถไฟชั้น 3 เก่า ...อ่านเพิ่มเติ

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดหนองคาย. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand